ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นายจันทแสน  วงศ์ชนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 
ร่วมเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนบ้านทุ่งตำเสา เพื่อให้ตระหนักในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
และเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2562,22:40   อ่าน 32 ครั้ง