ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 นายจันทแสน  วงศ์ชนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่ตำเสา ได้ร่วมจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิ์ของตนเองในการเลือกตั้งเลือกคนดีมาพัฒนาโรงเรียนตามระบอบประชาธิปไตย
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2562,21:53   อ่าน 27 ครั้ง